Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Грайлик», є комунальною власністю міста Здолбунів на підставі рішення Здолбунівської міської ради від 22.12.2000 року, №18 і є правонаступником   дошкільного навчального закладу №20 «Ластівка» станції Здолбунів Львівської залізниці.

Юридична адреса дошкільного закладу: 35700, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Садова, 39, т. 94-170, електронна адреса: gr_sad@ukr.net

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Конвенцією про права дитини, «Про фізичну культуру і спорт», «Про дитяче харчування» та іншими нормативно-правовими актами.

Заклад дошкільної освіти “Грайлик” працює за п’ятиденним робочим тижнем, 10,5 годинним режимом перебування. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи о 7.30, закінчення роботи о 18.00.

У закладі функціонують  4 групи загального розвитку.

Навчальний рік в ЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Освітньо -виховний процес у ЗДО здійснюється за Програмою розвитку дитини «Українське дошкілля». Учасниками освітньо-виховного процесу у закладі освіти є: діти раннього та дошкільного віку, керівник, методист-вихователь, педагогічні працівники, практичний-психолог, логопед-дефектолог, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий з метою виховання здорової та компетентної особистості; музично-естетичний — для підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку, пізнавальний – розвивати  пізнавальний потенціал та інтелектуальні здібності, розвивати творчі здібності, фантазію, уяву, активізувати мовлення, формувати вміння висловлювати та обґрунтовувати свої думки, розвивати образне мислення дитини, відчуття, сприймання, збільшити обсяг уваги та пам’яті, навчати бачити світ у взаємозв’язку його компонентів, розвивати кмітливість, спостережливість і допитливість дітей, спонукати до усвідомлення необхідності берегти й розуміти, яким є дозвілля.

Освітньо-виховний процес у закладі здійснюють завідувач ЗДО, вихователі, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, практичний психолог, вихователь – методист, асистент-вихователя інклюзивної групи, логопед-дефектолог. Педагогічні працівники закладу підлягають атеста­ції, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Ти­пового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвер­дженого Міністерством освіти і науки України. 

Дитячий садок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН молоді та спорту України  за погодженням з Мінфіном. У закладі встановлено триразове харчування. 

У ЗДО забезпечуються права дитини у сфері дошкільної освіти:

–       безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

–       захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

–       захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

–       здоровий спосіб життя.